Advokat

kopirati kod iznad Ovo mijenja prema vašem izboru

Sa riječ advokat ukazuje da je osoba sa prvi stupanj u zakonu i primljen u bar Jednom si napravio vaš izbor