Lizing ugovore (standardni ugovor) - Općini Padua

u prisustvu Pro Rektor Univerziteta u Padovi

Za iznajmljivanje imovinu koristi za stambena koristiti postoje dva moguća oblika ugovor (kao što je predviđeno zakonomkoji regulira zapošljavanje nekretnine): dvadeset-peti februar je potpisan teritorijalne Dogovor za zakup u gradu Padova do sindikata i imovine i od stanara iz Esu (Ente po lo studio universitario) i od strane udruženja studenti. i Vijećniče za stanovanje politika da se olakša imigracionom Opštine Padua Zakup ugovore koje ti može ući u skladu sa uslovima teritorijalne Sporazum su tri vrste: iznosu od naknade: kao popravio do rekao teritorijalne Sporazum u minimum predstavlja maksimalni prema vrsta smještaj (Dogovor je da se ne može primijeniti na javnom stanovanje. stanovanja iznajmio samo za turiste svrhe i zgrade namijenjen za koristiti druge nego stambena) mjeri od canon: popravio do rekao teritorijalne Sporazum u minimum predstavlja maksimalni prema vrsta smještaj (Dogovor je da se ne može primijeniti na javnom stanovanju.

smještaj iznajmio isključivo za turističke svrhe i zgrade namijenjen za koristiti druge nego stanovanje)Plan ugovora Plan ugovor mapu to pokazuje koja se odnose na vrste ugovor je dostupan iz sekcije 'Veze na ovu stranicu.