Na Sudu Žalbu — Red Advokati u BolonjiU datum, devet od jula, je osniva OPSERVATORIJE NA PRAVDE NA SUDU ŽALBU

Odlomak iz Ugovor o Osnivanju u Opservatoriju na Pravde na Sudu Žalbu (jula.)