Ne odvjetnik može pružiti pravni savjet. Odgovor Vrhovnog suda