Poslednja volja i testament: šta je to i sve vrste poslednja volja i testament

"Oporuka je čin da savršenstva sa što neki su, za vrijeme u kojem će su prestale da živim, od svih svojih supstance ili dio njih"sloboda da se reši njihovih proizvoda za testament je samo u odsustvu clan porodice međutim, ako ostavioca je blizu rođaka, mogu da sredim za testament je samo dio njegove imovine, bez ograničenja: niko ne može da se odrekne da fakulteta povlačenje, i svaki klauzula ili stanju da revocabilità je ništaNaš pravni sistem, svaki od tri obične oblika testament, što onda su dodao takozvani poseban hoće: to je oblik poslednja volja i testament lakše. Za montažu to je dovoljno da napišeš u svom ruku odredbama prošle će na što god list papira, datum ih i usvojimo. Da sastavi će, trebalo bi da idem na Advokata, koji, u prisustvu dva svjedoka - će staviti u pisanju će proglasila. je vrsta ruku uskoro često To je dokaz Bilježnika i svjedoci su neznalica sadržaja. Prisustvo dva svedoka, Beležnik primio poslednja volja i testament, što može biti zapečatio ostavioca sebe ili za biljeznik je u vrijeme račun. jesi volja koja se koristi samo kada nije moguće da sastavi će u običan. Specijalni hoće pružamo za pojednostavljenje od formalnosti, ali njihovu ispravnost je ograničen.