Priznao da je Slobodan postoji. Ko ima pravo da pravni aparat